Xưởng rèn

Xưởng rèn

Nhà máy rèn bao gồm cả cơ sở rèn tự do và rèn khuôn.Trọng lượng bộ phận đơn tối đa là 100kg.Các bộ phận rèn đang phục vụ tốt cho nhiều ngành công nghiệp như xe lửa, đào rãnh, xe thương mại, xe hạng nặng, công trình xây dựng, vv. Các vật liệu có sẵn với chúng tôi là thép với các cấp khác nhau, thép không gỉ và đồng thau.

 Neuland kim loại Lưu đồ / Quy trình kiểm soát chất lượng Số lưu đồ
NL (J) / - FCpr-JS-003-2020
Tên bộ phận   Custome: xxxxx Chuẩn bị bởi: Gao Zhiwei Ngày (Orig.): 7/3/20 Ngày sửa đổi:

Flow chart- Rough_page-0001