Xưởng đúc khuôn

Xưởng đúc đầu tư

Phân xưởng đúc khuôn bao gồm máy bế áp suất cao 6 bộ và máy bế áp suất thấp 4 bộ.Hiện tại, chúng tôi đang sản xuất các bộ phận để phát điện gió, phụ tùng ô tô, máy móc hóa chất, thiết bị y tế, v.v.Vật liệu chính được áp dụng là nhôm và kẽm khác nhau như:

A356 / A319 / A413 / A380 / A390 / A360 / ADC10 / ADC12 / ZL101 / ZL102 / ZL104 / ZL107 / LM6 / LM / 20 / LM25 /

EN AC-42100 / EN AC-42200 / EN AC-43000 / EN AC-43200 / EN AC-43300 / EN AC-43400 / EN AC-44200 / EN AC-44300 / EN AC-46000 / ENAC-46100 / ENAC -46200 / ENAC-46500 / ENAC-47100 / kẽm