Xưởng chế tạo

Xưởng chế tạo

Cắt laser, cắt Plasma, cắt nước, uốn dập, hàn hồ quang, hàn hồ quang lá chắn Co2 là những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất với các sản phẩm chế tạo của chúng tôi.Rãnh, đào, năng lượng, nước, kiểm soát dòng chảy là 5 ngành mà sản phẩm của chúng tôi đang phục vụ.

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI CỔ ĐIỂN SHIJIAZHUANG.

SỐ: NLD-ZLH-003
  PHIÊN BẢN: A

BIỂU ĐỒ LƯU LƯỢNG QUÁ TRÌNH TEM

TRANG 1 CỦA 1
  IMPL DATE: 2013-05-14
 123